Styrelsen

Styrelsen 2017

Ordförande: Katarina Carlsson

Vice ordförande: Kjell Bergman

Kassör: Kerstin Björnell

Sekreterare: Claes Rundqvist

Ledamöter: Majken Davidsson, Peter Ebersson och Bo Johansson

Suppleanter: Stig Larsson och Gun-Britt Mellberg

Valberedning
Vivianne Göthberg, sammankallande
Inger Aamodt och Johny Skenberg