Styrelsen

Styrelsen 2018

Ordförande: Katarina Carlsson

Vice ordförande: Kjell Bergman

Kassör: Kerstin Björnell

Sekreterare: Claes Rundqvist

Ledamöter: Majken Davidsson, Peter Ebersson och Stig Larsson

Suppleanter: Lars-Åke Ekberg och Gun-Britt Mellberg