Brandstorps hembygdsförening

Föreningens syfte och uppgift är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv samt att föra detta vidare till kommande generationer.

Detta vill vi uppnå genom att

  • Befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.
  • Aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.
  • Dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid.
  • Samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
  • Organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden dess natur och historia.