Leader Östra Skaraborg

Brandstorps Hembygdsförening har fått medel från Leader för att skapa en utställning med titeln ”Livet på landsbygden året runt”. Målet med utställningen är att utveckla hembygdsgården som besöksmål.

Leader är en metod för att utveckla bygden utifrån lokala förutsättningar. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar.