Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Brandstorps hembygdsförening!

Medlemsavgiften är 100 kr per år för vuxen. Du/ni som har barn under 18 år erbjuds medlemskap i hembygdsföreningen för hela familjen till en kostnad av 200 kr. Ange alla namn i meddelanderutan på inbetalningskortet.

Bankgironr: 5501-0904

Frågor om medlemskap: kassör Kerstin Björnell på telefon 0502-510 60 eller kerstinbjornell@hotmail.com