Arbetsgrupper

Hembygdsföreningen har ett flertal grupper som ansvarar för olika områden av verksamheten. Du är alltid välkommen att engagera dig i någon/några av grupperna. Ju fler som deltar aktivt desto bättre! Ta kontakt med sammankallande i gruppen när du vill vara med.

Planering av aktiviteter: Marianne Larsson tfn 0502-510 29

Bakning och servering: Kerstin Björnell tfn 0502-510 60 eller 0704-899594 och Majken Davidsson tfn 0205-510 72

Gräsklippning: Claes Rundqvist tfn 0502-500 41

Trädgårdsarbete: Berit Gustafsson tfn 0502-511 38

Fastighetsskötsel: Alf Rånge 0503-124 42

Studiecirklar och kurser: Katarina Carlsson 0502-500 53

Museiverksamhet: Stig Larsson tfn 0502-510 29

Inventering av kulturminnen: Anna Maria Claesson tfn 0502-500 22

Lotterier: Kerstin Björnell tfn 0502-510 60

Midsommarfirande, hembygdsdag och julmarknad: Ordf Katarina Carlsson tfn 0502-500 53, 070-996 40 02