Årsmöte

Den 21 mars hade hembygdsföreningen årsmöte med trevlig underhållning av ”Kurt med vänner”, servering, lotteri och trivsam gemenskap. Kjell Bergman höll parentationen över de medlemmar som avlidit under föregående år. Årsmötesförhandlingarna gick mycket smidigt och alla platser i såväl styrelse som arbetsgrupper fylldes. Valberedningen utökades med en medlem.

Nu ser vi fram mot att arbetet på hembygdsgården kommer igång på allvar och att besökarna börjar strömma till. Årets temautställning kommer att heta ”Glimtar från 50- 60- 70-tal”. Har du föremål, kläder, berättelser, foton m m blir Marianne Larsson och Vivianne Göthberg glada om du tar kontakt. Hembygdsdagen kommer att ha samma tema och så avrundar vi med en cafékväll med modevisning i samma anda.

Varmt välkommen till hembygdsföreningen och alla våra arrangemang!