Årsmöte

Vid föreningens årsmöte den 22 mars fick ett 40-tal deltagare njuta av ett trevligt och proffsigt framfört sång- och musikprogram med Annelie, Marie och Kalle. Flera av sångerna hade temat hembygd och längtan dit.

Årets program presenterades med en större förändring. Sommarserveringen kommer att vara öppen tisdag t o m söndag under fem veckor i sommar. Detta beror på att det behövs flera som ställer upp med bakning och servering för att klara öppethållande alla veckans dagar i sex veckor. Vår förhoppning är att kunna återgå till detta kommande år.

Årets val gick lätt då ingen hade avsagt sig helt. På några styrelseposter blev det dock byten mellan ordinarie och ersättare.

Styrelsen har följande utseende för år 2017:

Ordförande, Katarina Carlsson
Vice ordförande, Kjell Bergman
Kassör, Kerstin Björnell
Sekreterare, Claes Rundqvist
Ledamöter, Majken Davidsson, Peter Ebersson och Bo Johansson
Ersättare, Stig Larsson och Gun-Britt Mellberg