Sommarens utställning

Årets temautställning har arbetsnamnet ”Glimtar från 50-, 60- och 70-tal. Vi efterlyser fotografier från Brandstorp tagna under dessa årtionden. Hör av dig till Marianne Larsson och Stig Larsson.

Vi vill också få låna tidstypiska föremål från tiden – kontakta Katarina Carlsson och Vivi-Anne Göthberg.

Har du ett minne eller en berättelse att förmedla? Då kan du kontakta någon i utställningens arbetsgrupp. Den består (förutom de ovan nämnda) av Majken Davidsson, Karin Mellberg, Lars-Åke Hallén, Hanne Hallén, Lars-Åke Ekberg och Anna Maria Claesson.

Utställningen öppnar midsommarafton och kommer att vara kvar till och med 8 september. Tveka inte – utan hjälp oss att göra en rolig och innehållsrik utställning som berättar om vår hemsocken och dessa årtionden för besökare och Brandstorpsbor!


Välkommen!

Välkommen att besöka Brandstorps hembygdsgård och att vara med i hembygdsföreningens aktiviteter!

Hembygdsgården, som är mycket vackert belägen i Brandstorps kyrkby med en hänförande utsikt över Vättern, är belägen på kommunens mark i anslutning till Brandstorps skola. Skolverksamheten lades ned år 1988 och skolan används idag som förskola och fritidshem. Från och med år 1989 fick hembygdsföreningen disponera en av skolsalarna samt den ekonomibyggnad som hörde till skolan. Under årens lopp har hembygdsgården vuxit fram såväl genom att byggnader flyttats dit som att föreningen byggt nytt i egen regi och med många frivilliga arbetsinsatser. Alla byggnader presenteras här under fliken BYGGNADER.

Vi inom hembygdsföreningen gläds över den vackra hembygdsgården och arbetar fortlöpande med att underhålla och bevara den. Här samlas föremål, foton, kartor och skriftlig dokumentation. Målsättningen är att förvalta och presentera detta för ortsbor och besökare nu och för kommande generationer. Vi vill förmedla kunskap om hur det var att leva i vår bygd förr i tiden.