Torpvandring


Torpvandring den 4 september kl 14.00.
Start vid Sågaretorpet, ”Komålarns”
Ta med kaffekorg.

Välkommen!Välkommen!

Välkommen att besöka Brandstorps hembygdsgård och att vara med i hembygdsföreningens aktiviteter! Hembygdsgården är mycket vackert belägen i Brandstorps kyrkby med en hänförande utsikt över Vättern.


Föreningen


Hembygdsgården är belägen på kommunens mark i anslutning till Brandstorps skola. Skolverksamheten lades ned år 1988 och skolan används idag som förskola och fritidshem. Från och med år 1989 fick hembygdsföreningen disponera en av skolsalarna samt den ekonomibyggnad som hörde till skolan. Under årens lopp har hembygdsgården vuxit fram såväl genom att byggnader flyttats dit som att föreningen byggt nytt i egen regi och med många frivilliga arbetsinsatser. Alla byggnader presenteras här under fliken BYGGNADER.

Vi inom hembygdsföreningen gläds över den vackra hembygdsgården och arbetar fortlöpande med att underhålla och bevara den. Här samlas föremål, foton, kartor och skriftlig dokumentation. Målsättningen är att förvalta och presentera detta för ortsbor och besökare nu och för kommande generationer. Vi vill förmedla kunskap om hur det var att leva i vår bygd förr i tiden.

Upprop till sommarens utställning på hembygdsgården.


I år firar Sveriges hembygdsförbund 100 år. Det vill vi uppmärksamma med en fotoutställning från de gångna 100 åren. Några foton är t o m äldre än 100 år!

Vi tänker oss främst olika gruppfoton. Det kan vara från skola, arbete, kyrka, familjehögtider, föreningsliv och fritid. Vi har en hel del foton redan, men de senaste 50 åren är inte så väl representerade.

Du som har foton att låna ut ta kontakt med Stig Larsson på telefon 0502-510 29 eller stig.marianne@gmail.com